Độ dài Mật khẩu:
Dùng Ký hiệu:
Dùng Số:
Dùng các Ký tự viết Thường:
Dùng các Ký tự viết Hoa:
Loại trừ các Ký tự Giống nhau:
Loại trừ các Ký tự Nhập nhằng:
Tạo Trên Máy của Bạn:
Chọn tự động:
Lưu Cài đặt của Tôi:
Dễ dàng Tải Cài đặt của Tôi:
URL để tải cài đặt của tôi lên các máy tính khác
Tạo Mật khẩu
Mật khẩu Mới của Bạn:

Để giữ an toàn cho các mật khẩu và tài khoản trực tuyến của mình, bạn nên lưu ý:

1. Không dùng các mật khẩu, câu hỏi bảo mật và câu trả lời giống nhau hoặc tương tự cho nhiều tài khoản quan trọng.

2. Dùng một mật khẩu có tối thiểu 16 ký tự, dùng tối thiểu một ký hiệu đặc biệt, một chữ số, một ký tự viết thường, và một ký tự viết hoa tương ứng.

3. Không dùng tên người thân trong gia đình hay tên bạn bè để đặt cho mật khẩu của bạn.

4. Không dùng ngày sinh, mã bưu chính, số nhà và số điện thoại để đặt cho mật khẩu của bạn.

5. Không dùng bất cứ từ nào có trong từ điển để đặt cho mật khẩu của bạn.

6. Không dùng thứ gì có thể sao chép (mà bạn không thể thay đổi) để làm mật khẩu, chẳng hạn như dấu vân tay.

7. Không để các trình duyệt Web của bạn ( FireFox, Chrome, Safari, Opera, IE ) lưu giữ mật khẩu của bạn.

8. Không đăng nhập vào các tài khoản quan trọng trên máy tính của người khác, hoặc khi máy đang kết nối với điểm phát sóng Wi-Fi công cộng, Tor, VPN miễn phí hay web proxy.

9. Gửi thông tin nhạy cảm trực tuyến thông qua các kết nối có mã hóa như HTTPS và SFTP.

10. Cài đặt một phần mềm tường lửa và một phần mềm dệt virus để bảo vệ máy tính của bạn.

Bản quyền © 2012 - 2023 PasswordsGenerator.net. Bảo lưu Mọi quyền.

Liên hệ chúng tôi: PassFarm( at )outlook.com

URL ngắn: Password.to