Długość hasła:
Uwzględnij symbole:
Uwzględnij cyfry:
Uwzględnij małe litery:
Uwzględnij wielkie litery:
Wyklucz podobne znaki:
Wyklucz znaki wieloznaczne:
Generuj po stronie klienta:
Automatyczne zaznaczenie:
Zapisz moje preferencje:
Załaduj moje ustawiania w dowolnym miejscu:
URL do szybkiego załadowania ustawień na innych komputerach
Generuj hasło
Twoje nowe hasło:

Aby uniemożliwić zhakowanie swoich haseł przy pomocy socjotechniki, metody brute force lub ataku słownikowego oraz aby zapewnić bezpieczeństwo swoim kontom online, pamiętaj:

1. Nie używaj tego samego hasła, pytania bezpieczeństwa i odpowiedzi dla wielu ważnych kont.

2. Używaj hasła, które ma co najmniej 16 znaków, zawiera co najmniej jedną cyfrę, jedną dużą literę, jedną małą literę i jeden znak specjalny.

3. Nie używaj w hasłach imion członków rodziny, znajomych ani zwierząt domowych.

4. Nie używaj w hasłach kodów pocztowych, numerów domu, numerów telefonu, dat urodzenia, numerów dowodów tożsamości, numerów ubezpieczenia społecznego i tym podobnych.

5. Nie używaj w swoich hasłach żadnych słów ze słownika.

6. Nie używaj dwóch lub większej liczby podobnych haseł, które zawierają w większości te same znaki – na przykład uwielbiamświeżekwiatyMac, uwielbiamświeżekwiatyDropBox – ponieważ gdy jedno z tych haseł zostanie wykradzione, będzie to oznaczać, że wszystkie zostały wykradzione.

7. Nie używaj jako haseł niczego, co można sklonować (a czego nie możesz zmienić), jak na przykład odcisku palca.

8. Nie zezwalaj przeglądarkom internetowym (FireFox) na przechowywanie haseł, ponieważ wszystkie hasła zapisane w przeglądarce internetowej można w łatwy sposób odczytać.

9. Nie loguj się do ważnych kont na cudzych komputerach lub poprzez ogólnodostępny hotspot Wi-Fi, sieć Tor, darmową sieć VPN lub serwer proxy.

10. Nie przesyłaj wrażliwych danych online za pośrednictwem nieszyfrowanych połączeń (np. HTTP czy FTP), ponieważ wiadomości przesyłane takimi połączeniami bardzo łatwo przechwycić. Używaj szyfrowanych połączeń, takich jak HTTPS, SFTP, zawsze gdy to możliwe.

Prawo autorskie © 2022 PasswordsGenerator.net. Wszystkie prawa zastrzeżone.